Štěrkovna Dětmarovice - geologie severní Evropy na jednom místě

20. dubna 2013 v 23:53
Prakticky celý rok 2012 jsem se blíže zabýval lokalitou štěrkovny Dětmarovice, v katastrálním území obce Dolní Lutyně. Na tuto lokalitu mě navedl článek v časopise Minerál o dětmarovických jantarech. Nedalo mi to, abych si nějaký ten jantárek nenašel.

Do štěrkovny jsem se vydal několikrát s odstupy cca 1-2 mesíců. Již při první návštěvě mě zaujalo množství nálezů, které je zde možné učinit. Ale nepředbíhejme.

Štěrkovna je závodem koncernu CEMEX Sand, k.s. - Závod Dolní Lutyně, která se specializuje na štěrk a kamenivo ve frakcích nad 4mm. Jedná se o štěrk, který zde zanechal ustupující ledovec z předposlední doby ledové, tzv. sálského zalednění, zhruba před 180 000 až 230 000 lety. Štěrkové ledovcové sedimenty v Dětmarovicích posléze zpřeházela řeka Olše (dále snad i Odra) a uložila je ve štěrkových lavicích. V těchto uloženicnách najdeme lecos, např. silicity, porfyry, granity, migmatity, vápence, pískovce, skandinávské proterozoické žuly Rapakivi, různé typy a přechody švédských a baltských granitů a nejen to.

Primárně jsem se zaměřil na jantary. Jedná se o fosilní jantar z baltské oblasti. Je známo mnoho nálezů jantaru z Karvinska, Ostravska, Opavska a Frýdecko-místecka. Většinou se ale jednalo o raritní velké kusy. Např. známý kus červenohnědého jantaru nalezený na území Karviné je uložen v Přírodovědném muzeu ve Vídni o rozměrech 12,5x8x4,5 cm a hmotnosti 257 g. Mnou nalezené jantary jsou zlomky o maximální velikosti 26x18x12 mm, číré i zakalené, medově žluté až červenohnědé barvy. Bohužel bez uzavřenin. Není vyloučeno, že se v sedimentech nacházejí podobně velké kusy jantaru jako ty raritní, ale jsou rozbity na vibračních frakčních sítech.Překvapením byl nález několika fosilních dřev, xylolitů. Jedná se o dva vybělené kusy s typickým habitem, kdy na jednom ze vzorků je patrný i suk, dále o částečně vyleštěný úlomek s krásnou kresbou a střípek s podélnými trubičkovými dutinami. Pro mne raritním nálezem je fosilní dřevo v jílovci.

Nezanedbatelná součást nálezů patří pazourkům. Nekonečné množství barev, tvarů a velikostí. Najdeme zde malé, divoce utvářené pazourky s povlakem křídy, ale i gigantické oblé kusy až 15kg těžké. Ve větších pazourcích jsou na střepech někdy patrné fosílie jehlic ježovek nebo mechovky. Mě zaujal nález malého vzorku s téměř achátovou kresbou.Nalezl jsem zde také křemenné pseudomorfózy či zbytky křemenných výplní, ve valounech se dá najít granát a také vzorek mechovky se stopami po vrtavých červech, zajímavé jílovité konkrece bohaté na oxy- a hydroxydy železa.

Do budoucna se s návštěvou jistě počítá ;o)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.